نمایش یک نتیجه

محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی

بدون امتیاز 0 رای
محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی در سازه های فلزی با دهانه های بلند امری بسیار مهم می باشد، آیین نامه برای محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی مواردی را مطرح کرده است، محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی به صورت دستی ممکن است دچار خطا باشد لیکن محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی به صورت اکسل این خطا را بسیار کاهش میدهد. فقط کافیست پارامترها را به صورت کامل و درست در خانه ها قرار دهید. امیدواریم که دانلود این مجموعه محاسباتی مورد نظر شما همکار و مهندس گرامی واقع بشود.دانلود اکسل مورد نظر به شما کمک زیادی در رسیدن به جواب صحیح می کند.
1
15,000 تومان