⇐ مشخصات پروژه: 

پروژه بلوار فردوس شرق

توضیحات: طراحی خاص و اجرای پروژه بلوار فردوس شرق به عمق گود بین 7 تا 9 متر

روش اجرا: سازه نگهبان خرپایی و استرات یا مهار متقابل

علت اجرای خاص این پروژه به دلیل وجود دو ساختمان قدیمی بدون زیرزمین در سمت شرق و غرب این پروژه می باشد که کار را برای اجرا دشوار میکرد.

ولی با طراحی و اجرای دقیق و مانیتورینگ مداوم از حرکت ساختمان های اطراف، کار به خوبی انجام و رضایت کارفرمای محترم جلب گردید.

لطفا تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.