⇐ مشخصات پروژه:

پروژه گرامونت اقدسیه

توضیحات: طراحی خاص و اجرای پروژه گرامونت اقدسیه واقع در اقدسیه جنب خیابان گلستان توسط گروه سیویل گستر

روش اجرای نیلینگ 

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.

استفاده از این روش سبب: 

  1. افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.
  2. محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش Slid بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
  3. باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.

باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوندبا استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.

لطفا تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.