نمایش دادن همه 5 نتیجه

محاسبه میلگرد دیوار حایل

بدون امتیاز 0 رای
محاسبه میلگرد های دیوار حایل بتنی، در این فایل اکسل می توان با دادن اطلاعاتی از قبیل مقاومت مشخصه بتن، ضخامت دیوار حائل و تنش تسلیم فولاد، نوع آرماتورهای قایم و افقی دیوار حایل را بدست آورد. امیدواریم که دانلود این مجموعه محاسباتی مورد نظر شما همکار و مهندس گرامی واقع بشود. مجموعا سیویل گستر دارای فایل های اکسل زیادی می باشد که دانلود اکسل ها می تواند به مهندسین در سرعت رسیدن به نتیجه کمک کند.
0
8,000 تومان

محاسبه مدول الاستیسیته بتن

بدون امتیاز 0 رای
در این فایل که به صورت اکسل می باشد محاسبه مدول الاستیسیته بتن طبق آیین نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شده است، در محاسبه مدول الاستیسیته بتن پارامترهای زیادی باید مد نظر قرار گیرد که محاسبه مدول الاستیسیته بتن به صورت دستی دارای خطای محاسباتی می باشد ولی در این فایل اکسل محاسبه مدول الاستیسیته بتن به صورت کامل و مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارائه گردیده است.
2
8,000 تومان

محاسبه طول طول مهاری میلگرد تیر

بدون امتیاز 0 رای
طول مهاری میلگرد تیر در آیین نامه مبحث نهم ویراش 99 از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد، به طوری که هر میلگرد با هر سایزی را نمیتوان در تیر بتنی استفاده کرد، محاسبه طول مهاری میلگرد پارامترهای زیادی دارد که اگر بخواهیم به صورت دستی انجام دهیم ممکن است دچار خطای محاسباتی شویم، در این فایل اکسل طول مهاری میلگرد بر اساس تمام فاکتور ها بررسی شده است و نتیجه اعلام میگردد و محاسب می تواند بداند که آیا نیاز به افزایش بعد ستون می باشد یا خیر.
0
20,000 تومان

محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی

بدون امتیاز 0 رای
محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی در سازه های فلزی با دهانه های بلند امری بسیار مهم می باشد، آیین نامه برای محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی مواردی را مطرح کرده است، محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی به صورت دستی ممکن است دچار خطا باشد لیکن محاسبه کنترل ارتعاش و فرکانس تیر فلزی به صورت اکسل این خطا را بسیار کاهش میدهد. فقط کافیست پارامترها را به صورت کامل و درست در خانه ها قرار دهید. امیدواریم که دانلود این مجموعه محاسباتی مورد نظر شما همکار و مهندس گرامی واقع بشود.دانلود اکسل مورد نظر به شما کمک زیادی در رسیدن به جواب صحیح می کند.
1
15,000 تومان

محاسبه کنترل برش پانچ فونداسیون

بدون امتیاز 0 رای
محاسبه کنترل برش پانچ فونداسیون ارائه شده در این بخش مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد، محاسبه کنترل برش پانچ فونداسیون بسیار مهم می باشد به این علت که نرم افزار سیف (Safe) در محاسبه برش پانچ مخصوصا در ستون های گوشه درست عمل نمیکند. همین امر باعث شده است که محاسبه کنترل برش پانچ فونداسیون که دارای پارامترهای زیادی می باشد  امری زمان بر و لازم باری مهندسین عزیز باشد.
12
10,000 تومان